08-410 696 00 info@sternersel.se

Sterners El AB

Service El-anläggningar

Sterners El AB erbjuder service av olika typer av anläggningar, vi har bland annat sedan 2004 skött servicen för ICA-Rösjöhallen. Sterners El har långvarig erfarenhet av underhåll och service. Ett underhåll av god kvalitet säkerställer att en anläggning hålls i gott skick.  Vi kan erbjuda ett serviceavtal som förenklar er dagliga verksamhet, samt optimerar underhålls- och driftskostnader.

Med antalet år som en el-anläggning varit i drift, ökar risken för att det uppstår fel, som i värsta fall kan få allvarliga konsekvenser. Ägaren av en elanläggning  är enligt lag ansvarig för att hålla den i säkert skick.

Därför är det viktigt att er elanläggning och anslutningar kontrolleras av kunnig personal, elektriker som  känner till anläggningen och äger nödvändiga kunskaper om gällande bestämmelser.