08-410 696 00 info@sternersel.se

Sterners El AB

Grön teknik – skattereduktion

Nuvarande stöd till privatpersoner för solcellssystem, lagring egenproducerad elenergi samt laddningspunkter till elfordon ersätts av ett skatteavdrag för installation av grön teknik. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som rot, köparen får avdraget direkt på leverantörens faktura. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för debiterade kostnader för arbete och material med:

15 procent för installation av solceller
50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om vilka regler som gäller. Där kan Du se vilka krav som måste uppfyllas, från din sida som kund och från din leverantör, elfirman. Läs här >> Skattereduktion grön teknik