08-410 696 00 info@sternersel.se

Sterners El AB

El-arbeten

Vi utför elinstallationer, all slags elarbeten och underhåll av anläggningar. Sterners El AB vänder sig mot företagskunder såväl som mot privatpersoner. Vi prioriterar hög standard och säkerhetsnivå på alla våra arbeten. Vi hjälper gärna till med konsultation och ljussättning vid olika typer av projekt.