08-410 696 00 info@sternersel.se
Några av våra kunder

Referenser

Sterners El AB har sedan 2004 skött servicen för el-anläggningen på ICA-Rösjöhallen. Vi vänder oss såväl mot företags- som privatmarknaden vad gäller elarbeten. Vi har även hjälpt till med belysningskonsultation för arbetslplatser/hem och trädgårdar.

 

Sidan är under konstruktion och kommer att inom kort uppdateras.

För ytterligare referenser, kontakta oss på telefon 08-410 696 00