08-410 696 00 info@sternersel.se
Sterners El AB

ROT – Reparation, ombyggnad, tillbyggnad

Vår specialitet är att vi arbetar mycket inom ROT, men utför även viss del nyproduktion.

Du kan få göra skatteavdrag för arbetskostnaden när du anlitar en firma för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag.

VI HJÄLPER DIG MED ROT-AVDRAGET

VILLKOR FÖR ROTAVDRAG

Om kunden vill använda sig av rotavdrag, har man skyldighet att informera oss om detta redan vid beställningen, samt tillhandahålla riktiga uppgifter. Vi behöver alltid få in:

  • Personnummer
  • LGH Nummer /
  • Fastighetsbeteckning BRF-föreningens organisationsnummer

OBS! Vid ändring av redan utskriven faktura samt vid avslag på grund av felaktiga uppgifter eller nekande från Skatteverket debiterar vi en avgift på 640 kr inklusive moms på grund av förhöjda administrativa omkostnader. Läs mer här om >> ROT-avdrag

Längst ner hittar Du formulär för ansökan!

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

ROTAVDRAG BRF

Guide inför rotarbetet bostadsrätt.

PRIVAT BOSTAD

ROTAVDRAG VILLA

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till företaget.

ROT-ansökan

Typ av bostad

9 + 2 =