08-410 696 00 info@sternersel.se
Sterners El AB

Försäkringsskador

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med försäkringsskador. Dessa utgörs främst av av brand- och vattenskador. Där är vi ofta först ute på plats, för att säkra elen när skada uppstått.

Oftast kan man anmäla en skada på elanläggning/elekrisk apparatur till försäkringsbolaget direkt via nätet. På respektive försäkringsbolags hemsida brukar det finnas antingen blanketter som man skriver ut och postar, eller en plats där man kan logga in och göra sin skadeanmälan digitalt. Att göra anmälan om försäkringsskade på internet har sina fördelar. Det går snabbare att göra skadeanmälan och man slipper skriva ut papper och skicka in dem brevledes.