08-410 696 00 info@sternersel.se
Elektriker i Stockholm

Elinstallationer, elarbeten, underhåll anläggningar

Företag och privat

Sternsers El AB utför uppdrag åt såväl företag som privatpersoner.

Bred kompetens

Vårt nätverk av snickare, plattsättare, rörokare och andra elfirmor ger stor flexibilitet att åta oss varierande uppdrag.

Snabb service

Många av våra uppdrag utgörs av försäkringsskador vilket ofta innebär utryckning samma dag. Därmed är vi vana vid att agera snabbt.

Erfaren personal

I företaget finns tiotalet fast anställda serviceinriktade elektriker med hög kompetens.

El-arbeten

Vi utför all slags el-arbeten åt såväl företag som privatpersoner.

 

El-installationer

Vi tillhandahåller all slags tjänster för el-installationer, även för solcellspaneler.

Underhåll el-anläggningar

Vi  har bland annat sedan 2004 skött servicen för K-Rautas butiker och ICA Rösjöhallen.

Elinstallationer i Täby, Norrort & Stockholm

Elektriker i Stockholm 

Vårt mål är att eftersträva en så nöjd kund som möjligt, liten som stor och att hitta för kunden optimala ekonomiska & effektiva lösningar.
Elarbeten

Utförda uppdrag

Sterners El AB har haft tillhandhålle underhåll och service av olika el-anläggningar. Vi vänder oss såväl mot företags- som privatmarknaden vad gäller elarbeten.

Uppdrag/år